Nghỉ dưỡngXem tất cả

PHÒNG STANDARD

GIÁ: 1.100.000đ – 1.900.000đ

Xem chi tiết Đặt phòng

PHÒNG STANDARD TWIN

GIÁ: 1.300.000đ – 2.100.000đ

Xem chi tiết Đặt phòng

PHÒNG SEAVIEW DOUBLE

GIÁ: 1.500.000đ – 2.300.000đ

Xem chi tiết Đặt phòng

PHÒNG SEAVIEW TWIN

GIÁ: 1.700.000đ – 2.500.000đ

Xem chi tiết Đặt phòng