STANDARD TWIN

1.300.000 1.800.000 

Giá phòng:

1.300.000đ – Ngày thường: (Từ chủ nhật tới thứ 5)

1.800.000đ – Cuối tuần : ( Thứ 6, thứ 7)

  • Phòng 2 giường kích thước 1,5m*2m
  • Sức chứa: 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi. Phát sinh ngoài tiêu chuẩn phòng phụ thu 300.000đ/ người